Akcelerometer

Akcelerometer

Pri surfovaní po internete a porovnávaní parametrov je možné stretnúť sa s pojmami: gravitačné čip, gravity sensor, G - senzor alebo akcelerometer. Hľadať medzi týmito pojmami nejaké rozdiely je zbytočné, popisujú len jednu vec. Z hľadiska technológie je najvhodnejším termínom akcelerometer čiže senzor zrýchlenia.

Akcelerometer je kompaktné zariadenie (súčiastka) určené na meranie zrýchlenia. Je navrhnutý tak, aby pri zmene z konštantnej alebo z nulovej rýchlosti zaznamenal túto zmenu. Pri zmene dochádza k vibráciám spojených s týmto pohybom. Akcelerometer využíva mikroskopické kryštály, na ktorých sa pri pôsobení vibrácií generuje napätie zodpovedajúce určitému zrýchleniu. Jedná sa o tzv. Piezoelektrický jav. Pomocou tohto javu je možné určiť smer gravitácie a teda aj natočenie prístroja. Akcelerometer našiel uplatnenie v mnohých užitočných aplikáciách a tiež v oblasti mobilnej zábavy, kde sú jeho možnosti využité pri hraní hier.

Presnosť akcelerometra zaručujú aplikácie, v ktorých je možné vykonať kalibráciu tohto senzora. (MTK G - sensor Calibration, WaterLevel ..)