Autorizovaní servisní partneri pre Lenovo THINK

SERVISNÍ PARTNERI
podľa mesta

OBNOVENIE
operačného systému

pre Tablety, Notebooky a PC

Ak máte problém s vašim zariadením od určitej udalosti ako je inštalácia aplikácie alebo aktualizácie, tu nájdete návod ako operačný systém obnoviť do predchádzajúceho bodu obnovenia, alebo ako operačný systém obnoviť do továrenského nastavenia.

Banská Bystrica

AutoCont s.r.o

Rudlovská cesta 64
Banská Bystrica

 servis_bb@autocont.sk
 048 4148 771

DATALAN a.s

Na Troskách 26
Banská Bystrica

 datalanbb@datalan.sk
 048 3210 888

IBM

J. M. Hurbana 846/9
Banská Bystrica

 servis@sk.ibm.com
 048 4964 8888

S&T Slovakia s. r. o.

Rudlovská cesta 53
Banská Bystrica

 snt@snt.sk
 048 4141 955

Bratislava

AutoCont s.r.o

Einsteinova Business Centrum
Krasovského 14
Bratislava

 servis_ba@autocont.sk
 02 3278 8841

DATALAN a.s.

Einsteinova Business Centrum
Krasovského 14
Bratislava

 servis@datalan.sk
 02 32 372 777

IBM

Krasovského 14
Bratislava

 servis@sk.ibm.com
 02 4964 8888

OCC - NETCOM

Závodský s.r.o
Floriánske námestie 2
Bratislava

 nnetcom@nnetcom.sk
 02 55 424 656

S&T Slovakia s. r. o.

Mlynské nivy 71
Bratislava

 snt@snt.sk
 02 58 273 111

Košice

AutoCont s.r.o.

Bardejovská 1/C
Košice

 servis_ke@autocont.sk
 055 6833 333

DATALAN a.s.

Rozvojová 2
Košice

 datalanke@datalan.sk
 055 640 51 90

IBM

Aupark Tower
Protifašistickych bojovníkov 17
Košice

 servis@sk.ibm.com
 055 3260 604

S&T Slovakia s. r. o.

Krivá 18
Košice

 snt@snt.sk
 055 7266 555

Nitra

MICROCOMP

Computersystém s r.o.
Kupecká 9
Nitra

 servis@microcomp.sk
 037 6516 167

Prešov

AutoCont s.r.o.

Strojnícka 1
Prešov

 servis_po@autocont.sk
 051 7710 584

Trenčín

AutoCont s.r.o.

Rozmarínová 3
Trenčín

 servis_tn@autocont.sk
 032 7442 040

Žilina

AutoCont s.r.o.

Bratislavská 29
Žilina

 servis_za@autocont.sk
 041 5114 301

DATALAN a.s.

Dolné Rudiny 3
Žilina

 datalanza@datalan.sk
 041 500 62 32

S&T Slovakia s. r. o.

Priemyselná ulica 2
Žilina

 snt@snt.sk
 041 5115 111